Eliza

Jag har påbörjat mitt fjärde decennium med glädje, skratt och eftertanke.

Jag har fått och får förmånen att ta del av människors livsberättelser, de tunga och de glädjefulla ögonblicken. Att dela mina upplevelser med andra är för mig en glädje och att bli rörd ända in i hjärteroten är häftigt.
Att få frågan, "Vad tycker du?", oavsett ämne, är för mig ett privilegium. :-)

Försöker vara positiv, glad och ärlig men visst har jag dagar när jag vill byta liv, kropp eller bil med någon annan. Min humor är långsökt och jag gillar att leka med ord.
Nu har jag börjat virka och det är väldigt spännande att se garnet ta form. Hjärnan får sig en omgång också, det ska räknas och ha koll på masktäthet, varv och stolpar, andra sätt att ha hjärnan igång är frågesport, läsa/lyssna på böcker och tänka på små som stora funderingar.
Pratar gärna om allt i universum och om vad som kan finnas här.

Här på min blogg kommer du kunna läsa om ting jag skapar, pratar om och tänker på.

Min förhoppning är att du någonstans kommer hitta något som får dig att le.
Ge dig ett bra/fint/trevligt/gott/häftigt/enkelt/behagligt LIV!

/Eliza


In English, sort of ;-)


I have started my fourth decade with joy, laughter and reflection.

 I have been and still am privileged to take part of people's life stories, the tough and the joyful moments. To share my experiences with others is for me a pleasure and to be touched into my heart is awesome.
To get the question, "what do you think?” regardless of the subject, is for me a privilege. :-) 

I try to be positive, happy and honest but of course, I have days when I want to change the life, body or car with someone else. My humor is far-fetched and I like to play with words.
Now I have started to crochet and it is very exciting to see the yarn to take shape. The brain gets a round also, it has to count and have a grip on mesh density, laps and stiches, and other ways to have the brain active is quiz, read/listen to books and think about small and large reflections. Talk about anything in the universe and what can be in it. 

Here on my blog you will be able to read about things I create, talk about and think about.

I hope that you will find something somewhere that makes you smile.
Give you a good/nice/cosely/great/cool/easy/comfortable LIFE!


/Eliza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar