2013/07/19

I brevlådan / In the mailbox

Vilket paket jag fick i brevlådan!! 
Min knappskatt växer och växer, idéerna blir bara fler och fler. Hur ska jag hinna med allt! ;-)
Vad skulle du göra med så många knappar?

In English

What a package I got in the mailbox!
My button treasure is grooving and grooving, I get more and more ideas. How will I manage to do all of them? ;-)
What would you do with so many buttons? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar