2012/08/26

Planerna kollapsade… / The plans collapsed…


Det blev ett lång och roligt samtal istället för att börja packa inför flytten efter det så började jag virka och det var ju så roligt att jag glömde bort mina kartonger. När jag väl började se flyttkartongerna i ögonvrån så insåg jag att jag behövde lite näring innan jag satte igång. Så efter maten kom jag på att jag skulle kolla på en blogg jag hittat på Ravelry och då hittade jag en till och en till. 
Men NU så är två kartonger och en papperskasse packade och hyllan är till hälften tömd. Nåväl, jag har ingen panik… ännu… flyttar inte förrän 22 september. Oj nu kom jag på att jag inte beställt flytt av telefon och internet. Så där ja! Nu var det uppskrivet på Att-Göra-Listan, prio ETT!

Ett kort är taget på min sjal som jag virkar på (se nedan)
och jag måste ju bara fortsätta så den är klar innan flytten, ja annars så kanske den kommer bort i flytten. Jag har märkt att saker och ting har en tendens att göra det.
Mitt första minne är när jag är 6 år och min fina nyckelknippa med alla fina nycklar jag fått av mamma och pappa, släkt och vänner till familjen, jag tror det var ca 10 stycken både gamla och nyare nycklar och så hade jag ju min fina Buster-nyckelring där på också. Vissa saker glömmer jag bara inte bort. Jag undrar vart den tog vägen för den har inte kommit fram genom åren.

Nu ska jag flytta för 14:e gången i mitt liv och denna gången har jag sååån tur för jag flyttar inom samma hus så det jag har i mitt förråd behöver jag inte flytta på utan får behålla det jag har. JIIPPII!!

Hur många gånger har du flyttat?
Vad har du tappat bort som inte kommit fram och som du minns än idag?

Dags att virka lite innan nästa kartong ;-D
 I had a long and enjoyable telephone call instead of start packing for the move after that I started to crochet and it was so fun that I forgot my moving boxes. When I began to see the moving boxes in the corner of my eye I realized that I needed a little nutrition before I get started. So after the food I remember that I was going to check on a blog I found on Ravelry before, and then I found another one and another one.
But NOW is two boxes and one paper bag packed and the shelf is half emptied. Oh well, I have no panic ... yet ... not moving until 22 September. O no I just realized that I haven’t order transfer of my telephone and internet. Done! Now it’s the to-do list, prior one!

A picture is taken on my shawl that I crochet on (see below) and I just need continue at it so it’ll be complete before the move, Yes, otherwise it might get lost in the move.
I have noticed that things have a tendency to do it, my first memory is when I am 6 years old and my fine key ring with all the fine keys I got from mom and dad, family and friends of the family, I think it was about 10 of them, both old and newer keys and I all so had my fine Buster-key ring there also.
Some things I just don't forget. I wonder where it got a way because it has not been seen ever again through the years.

Now I’m moving for the 14th time of my life, and this time, I have been sooo lucky because I move within the same house, so what I have in my stores I don’t need to move on but may keep that one I have. JIIPPII!!

How many times have you moved?
What have you lost that don't appear and you still remember it today?

Time for some crocheting before the next box! ;-D


Början / The beginning 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar