2012/08/28

Presenter och glädje / presents and joy!

Nu är bloggen så klar den kan bli! Så nu är det bara att göra dig hemmastadd på min blogg och hänga med i svängarna i mitt liv. Välkommen!

Igår blev jag bjuden på middag som födelsedagspresent, vi var på restaurang Lingon i Uppsala, jag åt köttbullar med potatismos och rårörda lingon till det så drack jag äppelmust, till efterrätt smulpaj med kardemummakryddade päron och honungsglass. Mycket mumsigt! Tack snälla PF för den presenten!
Vi, tjejgänget, satt på uteserveringen med filtar om benen och/eller om axlarna då hösten börjar göra sig påmind, speciellt om kvällarna. Så nu är det raggsockor och tofflor på som gäller.


Idag fick jag finbesök och det var så trevligt att äntligen få ses igen efter så många och långa månader som vanlig så gick tiden alldeles för fort för när hon åkt så var det så många frågor och funderingar kvar att prata om.
Jag fick en väldigt fin födelsedagspresent, i paketet låg två fina virkböcker, 100 blommor och 75 småkryp, av min kära LCC. Tack!
Nu har jag så många idéer i mitt huvud som inte vet vart de ska landa och helst vill de ut genom mina fingrar via garn och nål. Tänk vad många svampar och violer, larver och körsbär som kunde ligga fint på mitt bord och bara vänta på att hamna hos rätt person. Mmmm jag har ”tur” som är hemma hela dagarna. Jag är så glad att det går bra för mig med virkningen så jag har något att göra, titta på film och läsa böcker börjar kännas tråkigt så här efter 6 månader och jag ville ha något som var lätt att göra halvliggandes i sängen då det är svårt för mig att sitta för länge.

Ja det är tyvärr så att jag är hemma efter en steloperation på grund av mitt tredje diskbråck och det visade sig att diskbråcket hade gnagt på två nervrötter som nu håller på och läker. Att ha nervrötterna L5 och S1 skadade innebär att jag går lite konstigt då musklerna på baksidan av mitt vänstra ben inklusive vänstra skinka inte får någon signal om att spänna sig. Det jobbiga är att jag till hör den där gruppen av människor som råkar ut för ”konstiga” saker, så jag har fått nervsmärtor som räcker till ett helt kompani och på så vis är ”unik”. Läkaren berättade att han inte sett sådana smärtor under sina 15 år som läkare. Jag hade gärna varit unik men på ett annat sätt, tack!

Det är som sagt tredje diskbråcket och på samma disk så nu tröttnade väl läkarna och spikade ihop mig och ryggen känns riktigt bra. Träningen fungerar bra och när jag var hos sjukgymnasten sist så kunde jag lyfta ”kyssfoten” 7 grader högre, vilken glädje!
Måndagen den 10 september så är det dags för ett nytt besök och då hoppas jag att jag förbättra mig ännu mer. Träna, träna och åter träna så jag blir bra fort! Jag riktigt längtar till jobbet, att få hålla kurs och se deltagarna bli glada över att kunna arbeta mer effektivit i t ex Excel som är mitt favoritprogram.

Sjalen blir större och större men det är några nystan kvar innan den är helt klar och den kommer passa fint nu när hösten kommer och vintern därefter. Det ska bli mysigt att inreda nya lägenheten och se om mina planer om hur det kommer att se ut blir så fina och bra som jag ser i mitt inre. Jag lovar det kommer bilder på det.

Jag hoppas du haft en underbar dag och kväll.
Må morgondagen bli fantastisk den också!


In English: 

Now the blog is so completed as it can be! So now it's just to make you at ease on my blog and keep up with my whirls in my life. Welcome!

Yesterday, I was invited to dinner as a birthday present, we were at the restaurant Lingon, Uppsala, I ate the meatballs with mashed potatoes and lingonberries to that I drank Apple juice, to dessert pie with cardamom spiced pears and honey ice-cream. Very yummy! Thanks nice PF for the gift!
We, the girls, sat outdoors on the terrace with blankets on the legs and/or on the shoulders now when autumn begins to get here, especially in the evenings. So now it's woolen socks and slippers on.  

Today I had a great visitor and it was so nice to finally have seen again after so many long months as usually the time pasts to fast and when she has fone, there were so many questions and thoughts left to talk about.
I got a very nice birthday present; in the package were two fine crochet books, 100 flowers and 75 insects, of my dear LCC. Thank You! 
Now I have so many ideas in my head that do not know where they will land and would prefer to go out through my fingers through the yarn and needle. Just think what many mushrooms and carnations, larvae and cherries which could be fine on my table and just wait for the fall of the right person. Mmmm I’m "lucky" that I’m home all day. I am so glad that things are going well for me with crochet so I have someting to do, watch movies and read books start to feel boring now after 6 months and I wanted something that was easy to do half lying in bed when it is difficult for me to sit too long.

Yes it is, unfortunately, so I'm home after a lumbar fusion due to my third disk hernia and it turned out that disk had chafed in two nerve roots that are now being to heals. The nerve roots L5 and S1 injured do that I walks a little strange when the muscles in the back of my left leg including left ham don’t receives any signal to tense. It’s so that I belong to the group of people who are experiencing "strange" things, so I have had nerve pain that lasts for an entire company and thus is "unique". The doctor told me that he never has seen such pains during his 15 years as a doctor. I would have liked to have been unique, but in a different way, thank you!

It is as I said the third herniated disc and on the same disk as well so maybe the doctors got tired of it and nailed me together and now my back feels really good. The training works well and when I went to the physiotherapist last time I could lift the "kissingfoot" 7 degrees higher, what joy!  
Monday, september 10, so it's time for a new visit and I hope that I improve myself even more. Exercise, exercise and exercise again so I get well soon! I really yearn for my job, to keep the course and see the participants get excited to be able to work more effective in such as Excel which is my favorite programs.

The shawl gets larger and larger, but there are some skeins to go before it is completely finished and will fit fine now when autumn comes and the winter after. It will be nice to furnish my new apartment and see if my plans about how it will look like are as fine and good that I see in my head. I promise there will be pictures of it.  

I hope you had a wonderful day and evening.  
May tomorrow be fantastic too!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar