2012/09/02

Dags att sätta fart! / Time to get busy!

Dags att sätta fart!
Time to get busy!!!  =-D


Jag fick hjälp att bära upp flyttkartonger från förrådet så nu har jag så jag klarar mig ett tag. Det går ju inte så fort för mig. Om jag bara kunde få vara smärtfri och ha full funktionalitet i benet om så bara för en dag, då skulle jag kunna packa klart allt i min lilla 31 kvadratare till lägenheten, så skönt det skulle vara.
Jag är så glad att jag har min familj, mamma och syskon, och goda vänner som hjälper mig när jag behöver hjälp.
Hur tackar man sin familj och vänner efter allt de gjort, gör och kommer att göra?
De har hjälpt mig med allt från att tvätta och städa, handla mat och kommit på besök. Allt är ovärderligt när man är dålig och inte klara av att göra så enkla saker som att dammsuga, byta lakan eller diska.

Jag blir bättre och bättre så nu kan jag dammsuga, diska och handla även om det är jobbigt och gör ont, men jag gör bara en sak per dag för att inte få ännu mer smärta och så att jag kan göra en sak till dagen efter.
Det är en hel del planerande så jag inte kroknar ihop och får ligga i säng flera dagar i sträck. Okej! Jag erkänner ibland gör jag mer än jag borde men ibland är lusten större än förnuftet och nu har jag ju virkningen som roar mig när jag blir tvungen att ta någon vilodag eller två.

Nu ska jag virka några varv innan jag ska sova. Sjalen är nu 43 cm lång och det är ca 10 varv kvar, det ökar för varje varv och lika så min iver att få den klar. (Se bild nedan)


In English 
I got help to carry up boxes from the store so now I have boxes so I manage for a while. I’m not that fast right now. If I could only get to be painless and have full functionality in the leg if only for a day, then I would be able to pack everything in my little 31 square meter flat, so nice it would be.
 I am so glad that I have my family, mother, and siblings, and good friends who help me when I need help.
How do you thank your family and friends after everything they have done, are doing and will do?
They have helped me with everything from washing and cleaning, food shopping and come on a visit. Everything is invaluable when one is ill and not able to do such simple things as vacuuming, changing bed sheets or wash dishes.
 I’m becoming better and better so now I can wash dishes, vacuum and some food shopping even if it is hard and hurts, but I am doing only one thing per day to not get even more pain so I can do even one more thing the day after.
There is a lot of planning, so I don’t get exhausted, and have to be in bed for several days. Okay! I admit sometimes I do more than I should, but sometimes it is the lust more than reason and now I have my crocheting which amuses me when I have to take a day of rest or two. 
Now I’m going to crochet some turns before I'm going to sleep. My shawl is now 43 cm long and it is about 10 turns left, it increases for each turn and equally so my eagerness to get it done. (See picture below)

Den blir större!
It's getting bigger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar