2012/08/31

En effektiv regndag med ett uppklarat mysterium! / An efficient rain-dag with one solved mystery!


Nu känner jag mig nöjd med dagens göromål. Jag har packat glas och en del specerier, beställt flytt av telefon och bredband samt fått färgnumret på färgen som jag ska ha på köksluckorna. Jag till och med fick till en sväng till affären så nu är kvällsteet räddat. Topp!

Härom dag så hörde jag ljud utanför ytterdörren och det lät som om någon gick på plastgallret som jag har utanför dörren, för att skrapa av skorna, men tänkte då att det kanske var en katt som tog skydd mot regnet. Jag har även lagt märke till att min fina blomma, en tigeröga, började bli lite ruffsig och platt men det såg inte ut som om den mådde dåligt eller så. Mystiskt...


 Men så idag fick jag svar på konstigheterna. Ljudet var tillbaka och efter en stund så började det knacka på mitt köksfönster så jag gick ut till köket för att se vad/vem som knackar. Då sitter det en skata på fönsterbecket och pickar på fönstret, jag hör även att det låter som någon/något är utanför dörren så jag går försiktig till andra sidan av fönstret där jag kan se trappen. 
Vad ser jag där? 
Jo, två skator som knipsar bort blommorna, då knackar jag på fönstret så de flyger iväg men en sitter vackert kvar på trappen och då går jag och öppnar dörren så den också flyger iväg. Hur kommer det sig att de knycker mina blommor? Jag vet inte men kanske någon av mina läsare kan ge oss andra nyfikna svaret på skat-gåtan. :-)

Ni som är här på återbesök kanske redan har hittat mina uppdateringar under flikarna Virkning/Crocheting och Överraskningar / Surprises annars är ni välkomna in och lämna gärna en kommentar.

Nu ska jag tända ljus, fylla händerna med garn och virknål så sjalen får växa ännu mer och magen ska få te med äpple, kanel och russin smak, min favorit just nu.

Må väl och jag hoppas du får en trevlig kväll och kommande dag!In English

Now I am satisfied with today's tasks. I have packed the glass and some dry food, ordered the transfer of the telephone and broadband and got the color number of the color as I should have on the kitchen cabinets. I even got to a turn to the store so now it is evening tea saved. Super!

Just the other day, I heard sounds outside the front door and it sounded as if someone was on walking on the plastic grid I have outside the door, to scrape off the shoes, but thought that maybe it was a cat who took the protection against the rain. I have also noticed that my fine flower, a tiger's eye, began to get a little messy and flat but it didn’t looked like it felt bad or so. Mysterious...

But then today I got answer to the peculiarities. The sound was back, and after a while it began it, tap my kitchen window so I went out to the kitchen to see what/who is knocking. Then there is a magpie on the windowsill and twits on the window, I also hear that it sounds like someone/something is outside the door so I go carefully to the other side of the window where I can see stair. 
What do I see there? 
Well, the two magpies who snips of the flowers, so I tap on the window, so they fly away but one sits nicely on the stairs so I go and open the door so it also flies away. How is it that they snatched my flowers? I do not know but maybe some of my readers can give us other curious answer to the magpie-riddle.

Those of you who are here on a return visit may already have found my updates beneath the tabs Virkning/Crocheting and Överraskningar/Surprises, otherwise you are welcome in, and feel free to leave a comment.

Now I’m going to lit candles, fill my hands with yarn and a crochet hook so the shawl may grow even more and the stomach to have tea with Apple, cinnamon and raisin taste, my favorite right now.

Be well and I hope you have a pleasant evening and the next day too!

En del av dagens arbete!
Some of todays work!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar