2012/09/12

Dubbelmiss! / Double-miss


Första raden av spetsen klar.
First row of the lace are done.

Med en iver som ett barn på julafton har jag virkat på som bara den och det flöt på tills det bara blev fel.
När jag kom till mitten av varv 1 så räckte inte maskorna till hur jag än räknade maskorna, stolparna och luftmaskorna, då tappade jag lusten så det blev lite skönhetssömn istället.
Dagen efter ringde jag till en återförsäljare för Drops för att få hjälp, tyvärr är det ju väldigt svårt att ta det över telefon så där kammade jag noll.
Jag beslutade mig då att repa upp det jag hade virkat på spetsen, ett och ett halvt varv, och sen virka ännu noggrannare och hålla koll på virkdiagrammet.
När jag kom till den kritiska punkten, spetsen på spetsen (*fniss* nu blev det lite Eliza humor) upptäckte jag att mönsterbeskrivningen inte stämde överrens med diagrammet, DÄR var felet! Jag följde diagrammet denna gång och då räckte maskorna till och det såg genast bra ut. Taadaaa!

När jag är klar med min sjal kommer jag att skriva vilka fel jag upptäckt och lägga in en bild på diagrammet. Om du tänker börja eller håller på med sjalen så skriv ett meddelande eller en kommentar till detta inlägg om du vill veta vilka fel jag hittat än sålänge. Jag hoppas dock att det inte är fler.
Det är ett annorlunda sätt att få nybörjare att lära sig att läsa virkdiagram, att lägga in fel, men hädan efter så kommer jag kontrollera att diagrammet och texten stämmer överrens INNAN jag börjar virka. Inget ont som inte har något gott med sig!


I och med detta lilla strul når jag inte min deadline men kanske hinner jag klart med virkningen imorgon. Den som lever får se! ;-)
Jag bävar för blockningen. Tänk om det blir helt fel. Kan jag blöta den då och göra om eller sitter den första formen så det är ”bara” att le och se glad ut med min konstiga sjal.

Nu är tekoppen klar och jag ska virka vidare.
På återskrivande!
Eliza


 In English
With enthusiasm like a child on Christmas Eve I have crocheted like crazy and it went well until it just went wrong.
 When I got to the middle of row, 1 the stitches didn’t end up right no matter how I counted single crochets, double crochets and chains, then I lost the urge for it so I took some beauty sleep instead.
The day after I called a distributor for Drops to get help, unfortunately it is very hard to take it over the phone so there I got nada.
I then decided to unravel what I had crocheted on the lace, one and a half row and then crochet even more accurate and keep track of crochet diagram. 
When I reached the critical point, the tip of the lace, I noticed that the pattern description did not match the diagram. There was the error! I followed the diagram this time and then the stitches ended up right, at once it looked good. Taadaa!
When I’m finished my shawl I will write what errors I discovered and put the picture of the diagram. If you intend to begin crochet the shawl or are doing it, write a message or a comment to this post if you want to know which errors I found so far. I hope, however, that there are no more.
It is a different way to get beginners to learn to read crochet diagram, adding errors, but from now on I will check to see that the diagram and the text matches BEFORE I start to crochet.
Every cloud has a silver lining!

With this little hassle I’ll not be able to reach the deadline but maybe I’ll be finished with the crocheting tomorrow. Qui vivra verra!  ;-)
I tremble for the blockning. What if it's completely wrong? Can I wet it and redo it or are the first shape to firm so it is "just" to smile and look happy with my weird shawl around my shoulders.

Now the teacup is ready and I’ll crochet on.
Write you soon!
Eliza


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar