2012/09/04

Ravelry och en blunder / Ravelry and blunder


Jag är medlem på en sajt som heter Ravelry och där har jag bett gruppmedlemar ge kritik på min blogg och en medlem frågade hur jag gjorde för att få sidorna under rubriken och hur jag länkar till sidor som inte syns. 
Kul tänkte jag att någon ber om min hjälp då jag är en nykomling i bloggvärlden. Då väcktes mina IT-pedagogs tankar och jag började göra en liten beskrivning med skärmbilder, pilar och ramar så att det ska vara lätt att följa och se vart man ska klicka och så vidare.

Det tog sin tid att göra en svensk version, kan ju hända att någon önskar en med svensk text, och sedan översatte jag till engelska. Detta gjorde jag i Word och sedan kopierade jag allt ihop och klistrade in på ett blogginlägg. 

Neeeejjj!!! ALLA bilderna försvann! Pilarna och ramarna också!
Jag försökte med PDF-format, gick inte det heller. Jag som hade lovat att ha den klar till kvällen. *suck*
Så jag tog bort alla bilderna och fick lägga till lite text, nu väntar jag bara på att hon, gruppmedlemen, eller någon annan i gruppen ska prova den och se så att det går att följa instruktionen. (fotobevis längs ner i inlägget) ;-)
Om du vill prova instruktionen så är du välkommen att använda denna lilla manual. Manual. Den är på engelska, men det kommer en svensk version och jag kommer göra ett inlägg med den svenska version. Titta in om någon dag eller så igen.

Ravelry är en internationell sajt för oss som stickar och virkar. Där finns mönster som man kan ladda ner eller skriva ut, vissa är gratis och andra får man betala för
I skrivande stund finns det totalt 308.766 stick- och virkmönster.

Dags för en kopp te!


In English

I am a member on a website called Ravelry, where I have asked members of a group to give criticism on my blog and one member asked how I did toget the pages under the heading, and how I link to pages that are not visible. 
Nice, I thought that someone asks for my help when I am a newcomer in the blogosphere. 
Then my IT-pedagogs thoughts woke up and I started to make a small description with screenshots, arrows and boxes so it will be easy to follow and see where to click and so on. It took some time to make a Swedish version, it can happen to someone want one with Swedish text, and then I translated to English. I did this in Word and then I copied everything and pasted in a blog post. 
Nooooo!!! ALL the images disappeared! The arrows and boxes too!
I tried with PDF format, didn’t work either. I had promised to have it ready for the evening * sigh *
So I deleted all the pictures and I had to add some text, now I’m just waiting that she; the group member; or someone else in the group try it and see if they can follow the instruction. (photo proof below) ;-)
If you want to try the instruction you're welcome to use this little manual. 

Ravelry is an international site for those of us who knits and/or crochets. There are patterns that you can download or print, some are free and others you have to pay for. At the moment there are a total of 308.766 knitting and crocheting pattern.

Time for a cup of tea!

The MANUAL! :-D


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar